Program


SEMPOZYUM PROGRAMI

08:30_09:30

Kayıt, Kahvaltı ve Etkileşim

09:30_09:50

Açılış Konuşması

 

Buket EMİNOĞLU PİLAVCI, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer

09:50_10:15

Kurumsal Kültürün Dönüşümünde Mükemmellik Modeli

 

Nazmi KARYAĞDI, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer Ankara Şubesi

10:15_10:20

Ödül Töreni

10:20_10:40

Çay-Kahve Arası

10:40_11:10

Gelişimi Mükemmellik Modeliyle Hızlandırmak: Kamu Sektörü İçin Yeni İpek Yolu
Bu oturumda, EFQM Mükemmellik Modelinin, kamu kurumlarının başarıyı yakalamasında ve dönüşümü gerçekleştirmesinde “yeni ipek yolunu” nasıl temsil ettiği ele alınacaktır. Dönüşümün sürükleyicisinin ne olduğunu ve Mükemmellik Modelinin, bu dönüşüm/değişim yönetimi sürecinde nasıl bir metodoloji sunduğunu anlamaya çalışacağız. Bu kapsamda mükemmellik yolculuğuna çıkan kamu kuruluşlarının yapması ve yapmaması gerekenleri, karşılaşılan zorlukları tartışacağız. Böylelikle katılımcılar, EFQM Mükemmellik Modelinin CAF deneyimi için önemli bir tamamlayıcı olduğunu daha iyi kavrama fırsatı bulacaktır.

 

Gianluca MULE, Operasyon Direktörü, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) - (Özgeçmiş için lütfen tıklayınız)

11:10_11:40

Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2013: İlkeler, Arka Plan, Başlıklar
CAF, bir Toplam Kalite Yönetimi (TKY) aracıdır. CAF özellikle kamu sektöründe yer alan kuruluşlar için, onların özgünlükleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. CAF Modeli şu öncülden hareket eder: Vatandaş/müşteri, çalışan ve toplum alanlarında mükemmel sonuçlar, ancak ve ancak, iş birlikleri, kaynaklar ve süreçleri doğru bir şekilde yöneten, stratejik planlamayı bütüncül bir yaklaşımla kurgulayan liderlikle başarılabilir. Bu Modelin amacı, kuruluşlara farklı açılardan bakmak ve kamu kurumlarını mükemmellik kültürüyle tanıştırmaktır.

 

Patrick STAES, Kamu Yönetimi Uzmanı / CAF Uzmanı - (Özgeçmiş için lütfen tıklayınız)

11:40_12:10

Mükemmellik Modeli Uygulamaları

 

Naim ÇOBAN, Strateji Geliştirme Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi - (Özgeçmiş için lütfen tıklayınız)

12:10_13:30

Öğle Yemeği

13:30_14:40

Kıyaslama Projesi: EFQM Mükemmellik Ödülü Kazanan Kamu Kurumlarından İyi Uygulamalar
KalDer Kıyaslama Uzmanlık Grubu, yürütmüş olduğu ortak kıyaslama projesinde Türkiye ve Avrupa Mükemmellik Ödülü kazanmış İETT, Nilüfer Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi’ni bir araya getirmiştir. Ortak kıyaslama projelerindeki temel yaklaşım, katılan kuruluşların örnek uygulamalarını diğer katılımcı kuruluşlarla paylaşmasıdır. Karşılıklı öğrenmeyi amaçlayan kıyaslama projesinde katılımcı kuruluşlarımızın öğrenmek istedikleri konular değerlendirilmiş ve altı konu belirlenmiştir. Kıyaslama ziyaretleriyle paylaşılan iyi uygulamalardan üçü sempozyumda paylaşılacaktır.

 

Oturum Başkanı: Tuğrul ÇELEBİ, Kıyaslama Uzmanlık Grubu Lideri, KalDer - (Özgeçmiş için lütfen tıklayınız)
Muzaffer YAVUZ, Personel Şube Müdürü, İETT
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, Rektör Yardımcısı, Sakarya Üniversitesi - (Özgeçmiş için lütfen tıklayınız)
Derya ÖZGÖK, Strateji Geliştirme Müdürü, Nilüfer Belediyesi - (Özgeçmiş için lütfen tıklayınız)

  İETT: Performans Gelişim Sistemi
İETT 770 memur ve sözleşmeli personeli, yaklaşık 2300 işçi personeli ve yaklaşık 3000 taşeron personeli ile İstanbul halkının lastik tekerlekli toplu taşıma ihtiyacını karşılamaktadır. Memur ve sözleşmeli personelinin performansının ölçülmesi için 2012 yılında başlattığı çalışmaları sürekli iyileştirmeler ile günümüze kadar getirdi. İETT’de oluşturulan Performans Gelişim Sistemi (PGS) artık kurum kültürü olarak oturmuştur. PGS sistemi kişilerin performansını artırmaya odaklı olması ve herhangi olumsuz bir yaptırımı olmaması sebebiyle çalışanlar tarafından kolayca benimsenmiştir. Çalışanlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistem iyileştirmeleri, yaşayarak öğrenme çerçevesinde devam etmektedir.
  Kalite ve Akreditasyon Süreçlerinde Sakarya Üniversitesi Modeli
Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS) karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim alanı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkan Bologna  Süreci’ni destekleyen, süreçlerle yönetim modelini kullanan, birbiriyle bütünleşik çalışan modüllerden oluşan kalite odaklı bir yönetim bilgi sistemidir. SABİS Üniversite Yönetim Sistemi’nde, “Ölçemezsen bilemezsin, bilemezsin yönetemezsin” kavramına uygun olarak, tüm süreçlerde veriler ikinci bir işleme gerek olmadan, iş yaparken toplanmakta ve karar destek sistemleriyle PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) kalite yönetim yaklaşımı uygulanmaktadır.
  Nilüfer Belediyesi : EFQM Odaklı Süreç Yönetimi
Nilüfer Belediyesinde EFQM Odaklı Süreç Yönetim Sistemi çalışmalarında “Hizmet Sunum Etkililiği ve Verimliliği” stratejisi kapsamında, tüm paydaşların beklentilerini karşılayan, gerektiğinde aşan üstün performans seviyesini elde etmek ve sürdürmek amacıyla EFQM Mükemmellik modeline uygun olarak paydaş memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. 
14:40_15:00

Çay-Kahve Arası

15:00_15:20

Açılış Konuşması

 

Lütfi ELVAN, Kalkınma Bakanı

15:20_15:50

CAF İyi Uygulama Örneği: Kalite Yönetiminin Katma Değeri
Hessian Toprak Yönetimi ve Coğrafi Bilişim İdaresi’nde 10 yılı aşkın süredir modern bir yönetim döngüsünün yöntem ve araçları kullanılarak zorlukların üstesinden gelinmektedir. Ortak Değerlendirme Çerçevesi (CAF) ajans tarafından 15 yıldan fazla bir süredir referans Kalite Yönetim Modeli olarak kullanılmaktadır. Modern yönetim araçlarını kullanma etkileşimi, ortak değerlendirme çerçevesi, güçlü çalışan katılımı, kuruluşdaki TKY olgunluk anlayışını benimseme, kurumda sürekli gelişimin bir yoludur. Dolayısıyla, çok sayıda kaliteli olumlu çıktılar ve sonuçlar elde edilebilir. Öğrenilen dersler, temel engellerin neler olduğu ve başarıya nasıl ulaşıldığıdır.

 

Christoph HEHL, Kalite Bölüm Başkanı, Hessian Toprak Yönetimi ve Coğrafi Bilişim İdaresi - (Özgeçmiş için lütfen tıklayınız)

15:50_16:10

Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
"Teknolojik devrim ve üretim ilişkilerindeki dönüşümün etkisi altında devlet-toplum-birey ilişkisi derinlemesine sorgulanıyor. Kamu yönetimi bütünlüğünü koruyabilmek ve insanın mutluluğunu sürdürülebilir kılmak için başarısı ispatlanmış yönetsel modelleri uyarlama, kamusallığı yeniden keşfetme ve yenilikçiliği odağına taşıma meydan okumaları ile karşı karşıya. Dünyanın neredeyse tüm ülkeleri bu durum karşısında makro düzeyden mikro düzeye farklı ve yenilikçi uygulamaları denemek konusunda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hevesli görünüyorlar. Hükümet sisteminin ve kamu yönetiminin temellerinin yeniden tanımlandığı şu günlerde Türkiye de bu gelişmeleri izleyecek, kendi özgün koşullarını evrensel standartlarda yeniden tanımlayacak, yenilikçi iyi uygulama örneklerini oluşturacak atmosferi yaratarak işe başlamak zorunda. Bu zorlu görevin ilk aşaması olan 11. Kalkınma Planı çalışmaları içerisinde, kalkınma planları tarihinde ilk defa kamudaki bu dönüşüm ele alınıyor, kamuda yenilikçilik ve yeni yaklaşımların oluşmasına uygun ortamın oluşturulması için gerekli koşullar tanımlanıyor. Sunumda bu amaca yönelik olarak oluşturulan özel ihtisas komisyonunun çok paydaşlı ve çok disiplinli yapısından süzülen birikim Kamu Kalite Sempozyumu katılımcıları ile paylaşılarak birlikte düşünme sürecinin ortaklaştırılması hedefleniyor".

 

Savaş Zafer ŞAHİN, Dekan Yardımcısı, Atılım Üniveristesi İşletme Fakültesi - (Özgeçmiş için lütfen tıklayınız)

16:10_16:30

Mükemmellik Modeli Uygulamları
Dünyanın birçok ülkesinde etkin bir şekilde uygulanan EFQM Mükemmellik Modelini, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek ve paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak amacıyla; 2008 yılından bu yana uygulamaktayız. EFQM Mükemmellik Modelini uygulayıp ulusal ve uluslararası tanıma programlarında yerimizi alarak vatandaşlarımıza daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmetleri, sürekli iyileştirerek sunmak amacıyla kalite yolcuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. - (Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız)

 

Ender HORATA, Kalite Yönetim Temsilcisi, Tarsus Belediyesi - (Özgeçmiş için lütfen tıklayınız)

16:30_16:50

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması
Kişisel verilerin korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler, ülkemizde 6698 sayılı Kanuna duyulan ihtiyaç, kanunun kapsamı ve kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlularının yükümlülükleri, kişisel verilerin aktarımı, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü, kişisel veri işleme envanteri, 6698 sayılı Kanunun kamu kurumlarına yansıması ele alınacaktır.

 

Mustafa ERBİLLİ, Veri Yönetimi Daire Başkanı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu - (Özgeçmiş için lütfen tıklayınız)

16:50_17:00

Kapanış, Görüş ve Öneriler

   
  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ