Program


26 Mart’ta gerçekleştirmeyi planladığımız 21.Kamu Kalite Sempozyumu COVID-19 önlemleri nedeniyle ERTELENMİŞTİR. İleri bir tarih için yeni planlama yapılacaktır. Sempozyum ile ilgili duyuruları web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

21.yüzyıl her şeye hükmeden iki dönüşümle karşı karşıya… İlki dijital, diğeriyse iklimsel dönüşüm… İnsanlık, bir taraftan optimum verimlilik için çareyi dijital alanda ararken, diğer taraftan büyük iklim olayları karşısında çaresiz...

Tarihçi Yuval Noah Harari, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı ‘Gelecek, İnsan mı Olacak?’ başlıklı konuşmasında, içinde bulunduğumuz çağda en önemli metanın veri olacağını söyledi. Konuşmasını “Veriye sahip olunmasını nasıl düzenlerdiniz?” şeklinde bitirirken belki de dikkat çekmeye çalıştığı, insanlığın geleceğini belirleyecek olan etik ve politik bir soruydu: “Veri kimde olmalı?” Harari’nin veri sahipliğine ilişkin uyarılarının yankısı henüz kulaklarımızdan gitmeden, Çin, ‘Made in China 2025’ planı çerçevesinde kamu kurumlarında yabancı bilgisayar donanımı ve yazılımı kullanımına son vereceğini açıkladı. Bu kapsamda, tüm devlet kurumlarına, yabancı ekipman ve yazılımları üç yıl içinde yerli üretim muadilleriyle değiştirme talimatı verdi.

İklim tarafında ise tehlike çanları uzun süredir çalıyor ve dünya, insanların kendilerini tüketerek çalışmalarının bile talihlerini değiştiremeyeceği bir noktaya doğru düşüyor. Evet düşüyor… Şöyle ki, Dünya Yaban Hayatı Koruma Vakfı’nın 2019’da açıkladığı verilere göre, dünya geneli 29 Temmuz’da; Türkiye ise 27 Haziran’da dünyanın sunduğu bir yıllık doğal kaynakları tüketti ve 2020’den borçlanmaya başladı. Yani yaşadığımız şekilde yaşamaya devam edersek, kaynakları aynı hızda tüketirsek, kurduğumuz ekonomik ve toplumsal sistemlerin, doğanın sunduğu ekolojik kaynaklar tarafından desteklendiğini unutursak yakın gelecekte bir dünyaya daha ihtiyacımız olacak.  

Hal böyle iken, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan 2019 Küresel Riskler Raporu’nda, olasılığa göre ilk 5 risk, dijitalleşme ve makro-iklimsel değişimlerle oldukça bağlantılı bir şekilde şöyle sıralanıyor:

 • Şiddetli hava olayları,
 • İklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık,
 • Büyük doğal afetler,
 • Kapsamlı veri sahtekarlığı / hırsızlığı olayları,
 • Büyük ölçekli siber saldırılar.

Peki ülkelerin politika yapıcı kurumları söz konusu riskler karşısında nasıl konumlanacak? Türkiye kamu yönetiminin, teknoloji bağımsızlığına yönelik hedefleri ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) kapsamındaki gündemi ne olacak? Bir dönüşüm süreci yaşayan ülkemiz kamu yönetimi, dijital kamu hizmetlerini vatandaş ve kalite odaklı bir bakış açısıyla nasıl kurgulayacak? BM 2030 gündemi nasıl bir kamu yönetimi ön görüyor ve 11.Kalkınma Planı, SKH ile nasıl entegre edilebilir?

Tüm bu soru ve başlıkları 21.Kamu Kalite Sempozyumu’nda kamu, özel ve sivil toplum sektörü temsilcileriyle beraber tartışacağız.

SEMPOZYUMDA TARTIŞILACAK KONULAR

 • Kamunun Dijital Geleceği
 • RPA-Robotik Süreç Otomasyonu ve Kamudaki Uygulamalar
 • Dijital Dönüşümde Platform ve İş Birliklerinin Önemi
 • Sürdürülebilir Gelecek Yaratmak
 • BM 2030 Gündemi ve Türkiye
 • Karar Alma Süreçlerinde Meslek Kuruluşlarının Rolü

PROGRAM

09.00 - 10.00  Kayıt
10.00 - 10.45

 Açılış Konuşmaları

 Görgün ÖZDEMİR, YK Başkanı, KalDer

 M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU, YK Başkanı, TOBB*

10.45 - 11.30

 Karar Alma Süreçlerinde Meslek Kuruluşlarının Rolü 

 Cemil ÇİÇEK, TBMM Eski Başkanı

11.30 - 11.45

 Çay-Kahve Arası

11.45 - 12.30

 'Kalkınma Artık Bir Veri Yönetimi Meselesidir'

 Prof. Dr. Güven SAK, Rektör, TOBB-ETÜ

12.30 - 13.50

 Öğle Yemeği

13.50 - 15.00

 Kamu Yönetiminin Dijital Geleceği

 Moderatör: Ozan ACAR, Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı, TOBB

 M. Emin TORUNOĞLU, Davranışsal Kamu Politikası ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı, Ticaret Bak.

"Dünyadaki gelişmeler bizlere açık veri politikaları ve yeni teknolojilerin küçük gruplarla test edilebileceği laboratuvarlar ve “sandbox” isimli kapalı devre yapıların giderek yaygınlaştığını göstermektedir. Dış ticaret alanına bakıldığında önümüzdeki dönemde ülkemizin de  blok zincir üzerinden gerçekleştirilen dış ticaret işlemleri, yapay zeka temelli akıllı ihracat robotları ve ürün yaşam döngülerini uçtan uca  izleyen sensörlerle bu akımda en ön sıralarda yer alacağını öngörmekteyiz". (Devamı için tıklayınız)

 Gülseher SANAÇ, Sigorta Yazılımları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu

"Artık önümüzdeki dönemlerde işlerin yarısına yakınının otomatik veya robotik olarak yapılacağı öngörülmektedir. Teknolojideki söz konusu ilerleme kapsamında, eldeki iş gücünün rutin ve yüksek hacimli işlerden ziyade katma değerli işlere odaklanması ve böylece kurumların daha fazla değer üretebilmesi açısından üzerinde durulması gereken konulardan birisi de Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)’dur. Kurumumuzda RPA’nın işveren prim teşvik uygulamasında kullanımı sayesinde yüksek hacimli işleri kısa sürede ve hatasız bir şekilde tamamlayabilecek bir yapıya kavuştuk". (Devamı için tıklayınız)

 Derya İREN, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Pazarlama Yöneticisi, Siemens Türkiye

"Bugün bizler, insanlığın dönüşümünü de içeren yeni bir teknolojik devrimin tam da başlangıç noktalarındayız. Bu devrime Dijital Devrim – Dijitalizasyon Çağı diyoruz. Teknolojiler günlük olarak değil, anlık olarak değişiyor. Boyutları, hızları ve kapsamları açısından tarihsel önemde bir değişimin içerisindeyiz. Bu bir dönüşüm, bir (d)evrim. Gelin birlikte bu devrimin ne olduğunu, neler getireceğini, bizi, şirketlerimizi nasıl etkileyeceğini ve bu devrimi ıskalamamak, onun hızına ayak uydurabilmek için neler yapmamız gerektiğini, dijital dönüşümde platform ve iş birliklerinin önemini değerlendirelim". (Devamı için tıklayınız)

15.00 - 15.15

 Çay-Kahve Arası

15.15 - 16.30

 Sürdürülebilir Gelecek Yaratmak

 Moderatör: Dr. İzzet ARI, Öğretim Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Sadiye BİLGİÇ KARABULUT, Sıfır Atık ve Atık İşleme Daire Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uygulanmasına yönelik olarak Bakanlığımız tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi iyi uygulamalar bağlamında öne çıkarılabilecek bir projedir. Söz konusu proje dahilinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin çevrenin korunması ve daha iyi yaşam şartlarında yüksek hayat kalitesinde hayatlarını sürdürebilmelerini teminen eğitim ve farkındalık çalışmalarına hız vermiş bulunmaktayız". (Devamı için tıklayınız)

Arzu ÖNSAL, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Daire Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bşk.

"2015 Yılında BM’de kabul edilen SKA Ajandası ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca koordinasyonu yürütülmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız uluslararası sürecin takibi, ulusal gelişmelerin izlenmesi ve derlenmesi, kamu kurumlarının bilgilendirme ve koordinasyonu gibi görevleri bulunmaktadır. Diğer taraftan STK, özel sektör ve diğer paydaşların çaışmaları da izlenmeye çalışılmaktadır". (Devamı için tıklayınız)

Nuri ÖZBAĞDATLI, İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi, UNDP Türkiye
*Teyit bekleniyor
 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ