Kamu Kalite Sempozyumu


Teknolojide yaşanan son gelişmelerle beraber içine girmiş bulunduğumuz dijital çağ, hayatın her alanında olduğu gibi kamu yönetimi ve kamu politikaları alanında da önemli dönüşümleri beraberinde getiriyor. Kamu sektöründe hizmet sunumu, teknolojinin yardımıyla daha verimli bir şekilde yapılırken, vatandaşların kamusal hizmete erişimi arttıkça devletten beklentileri de çoğalarak çeşitleniyor. 

Türkiye kamu yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte büyük bir yapısal değişim ve dönüşümün içinden geçiyor. Kurumlar yeniden yapılanır, görev ve yetki alanları tanımlanırken kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği gün geçtikçe önem kazanıyor. Peki, yeni dönemde ekonomi yönetimi, kurumsallaşma, mevzuatla ilgili altyapı çalışmaları ve hizmet kalitesi anlamında bizleri neler bekliyor? Dönüşüm sürecinde mevcut kurumlar yeni sistemin inşasına ne ölçüde katkı sundular? Önümüzdeki süreçte dijital devlet hizmetleri, vatandaş odaklı bir bakış açısıyla nasıl kurgulanacak? Vatandaş nezdinde çoğalan ve çeşitlenen talepler Türkiye kamu idaresi tarafından nasıl yönetilecek?

Sempozyumda, Türkiye kamu yönetiminin hem dijitalleşme kapasitesinin hem de idari kapasitesinin ele alındığı oturumlarda tüm bu sorulara konunun uzmanı konuşmacılarla cevap arayacağız.

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ