Kamu Kalite Sempozyumu


Özel sektörde müşteri, kamu sektöründe ise vatandaş odaklı yaklaşımların benimsenmesi hem ülkemizin rekabet gücünü hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için elzemdir. Vatandaşın ödediği verginin karşılığı olan kamu hizmetlerini sunarken azami kalitenin gösterilmesi, problemler karşısında pratik ve çözüm odaklı formüllerin sergilenmesi süreç ve strateji yaklaşımları gibi bütüncül yaklaşımları gerektirmektedir. Liderler, çalışanlar ya da iş birlikleri gibi farklı paydaş gruplarına gereken önemi gösteren, hizmet sunumu ve karar alma süreçlerinde yönetişimi öne çıkaran EFQM Mükemmellik Modeli, kamu kurumlarının etkililiğini ve hizmet kalitesini artıracaktır. Kurumun tüm paydaşlarını dikkate alan Mükemmellik Modeli, sektörlerin birbirine daha entegre olduğu günümüz koşullarında kamu kurumlarının dış ve iç çevre beklentilerini doğru bir şekilde alıp geleceğe yönelik eylem planlarını daha demokratik bir şekilde oluşturmalarını sağlayacaktır.

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ