Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı


Kurumlarda ekip çalışmalarının yaygınlaşması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak birbirinden öğrenme fırsatı yaratılması amacıyla Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı düzenlenmekte, Kalite Çemberleri ve Kaizen konusunda ödül verilmektedir. 

Etkinlik Online Olarak Gerçekleşecektir.

Saha Ziyaretine Kalmaya Hak Kazanan Firmalar ve Ekipleri:

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Soma Kalite Çemberi Ekibi
Coca-Cola İçecek A.Ş. -Ankara Fabrikası  Coke Kaizen Kaizen Ekibi
Hayat Kimya A.Ş. Kalite Bekçileri Kalite Çemberi Ekibi
Kırışıklık Savaşçıları Kaizen Ekibi
Hema Endüstri A.Ş. Sıfır Kaza Sıfır Kayıp Kaizen Ekibi
Kaizen Avcıları Kaizen Ekibi
Şahin Çalışma Grubu Kalite Çemberi Ekibi
Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş Brain Team  Kalite Çemberi Ekibi
Tam Otomatik Kalite Çemberi Ekibi
Zamana Karşı Kalite Çemberi Ekibi
T.K.G. Adapazarı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Likya Kaizen Ekibi
Yünsa Yünlü Sanayi ve Tic. A.Ş. Maliyeti Sıfırlama Ekibi Kaizen Ekibi
Opti-min Kaizen Ekibi

Kalite Çemberleri ve Kaizen Ödülü

Kalite Çemberi ve Kaizen Ödülleri kurum ve kuruluşlarda, problem çözme tekniklerinin kullanıldığı kuruma değer katan ekip çalışmalarının örnek teşkil etmesini sağlamak ve çalışanların kalite gelişimine katkılarını ödüllendirmek amacıyla 2008 yılında KalDer Ankara Şubesi tarafından oluşturulmuştur.

Ödül;

 • Kuruluşların kendi kalite uygulamalarını diğer kurumlarla kıyaslama olanağını sağlar.
 • Kuruluşların sektörlerindeki rekabet üstünlüklerini güçlendirme fırsatını sunar.
 • Kurumun kalite yönetimine bağlılığının onaylanması demektir.
 • Kalite uygulamalarını teşvik ederek, yaygınlaştırılmasına yardımcı olur.
 • Çalışanların iş tatmininin artmasını sağlayarak üretkenliği yükseltir.
 • Elde edilmiş başarıların takdiri anlamını taşır.
 • Kuruluşun toplum içindeki saygınlığının artmasını sağlar. 
 

Ödül Başvurusunun Şartları, Kurallar ve Düzenlemeler 

 • Ödüle Kaizen veya Kalite Çemberi uygulaması olan tüm kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşları ve kurumlar başvurabilirler. 
 • Aynı kurum ve kuruluştan birden fazla ekibin aynı yıl başvuruda bulunması mümkündür. Bu şekilde kurum içinde yayılım teşvik edildiği gibi ekipler, birlikte bir yarışmanın içine de dahil olmuş olurlar. 
 • Ekip çalışması en fazla iki (2) yıl önce tamamlanmış olmalıdır. Daha eski çalışmalar güncelliğini yitirdiğinden ve sürekli iyileşme mantığında tekrar gözden geçirilmesi gereken düzenlemeler içerebileceğinden kabul edilmez.  
 • Kurum aynı ekip çalışması ile bir kez başvuruda bulunabilir. Çalışma içinde geriye dönük düzeltmeler yapılıp takip eden yıl başvuru yapması mümkün değildir. 
 • Aynı ekip, ya da aynı ekip üyelerinden oluşan bir ekip Kalite Çemberi kategorisinde ödül aldıktan sonra takip eden yıl başvuruda bulunamaz. Kurumdan başka bir ekip başvuruda bulunabilir. Bu kuralın amacı kurum içinde yayılımı sağlamak ve farklı ekipleri teşvik etmektir.  
 • 2 yıl üst üste ödül alan kurumlar, 1 yıl bekledikten sonra tekrar başvuruda bulunabilirler. Bu sayede hep aynı kurumların ödül aldığı yanılgısı oluşması önlenmekte ve farklı kurumların ödül adayları arasında yer alabilmesi teşvik edilmektedir. 

Ödül değerlendiriciliği size ne katar?

 • Başarılı uygulaması olan kurumların ekip çalışmalarını yerinde görme
 • Kendi kurumunuzda ekip çalışmalarını uygulayabilmek için deneyim kazanma
 • Alanında uzman diğer değerlendiricilerle tanışma fırsatı ve bilgi paylaşımı
 • Gönüllü olarak bir Sivil Toplum Kuruluşuna destek verme imkanı

Önemli Tarihler

Saha ziyaretlerinin gerçekleşmesi 5 Temmuz – 13 Ağustos 2021
Jüri Toplantısı 19 Ekim 2021
Ödül Töreni 21 Ekim 2021

 

 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ