Çalıştaylar


 

Sabah Çalıştayları ( 26 Eylül 2018 )
09.30 -13.00

Çalıştay Adı: Sürekli İyileştirmede Çalışan Katılımının Sağlanması

Moderatör: Müjgan Kerman, KalDer Eğitmeni (Özgeçmiş için tıklayınız)

Sürekli iyileştirmede çalışan katılımını sağlama kapsamında; Kuruluşlarda geçici önlemlerle tedavi edilmeye çalışılan kronik problemleri ekip çalışmaları ile çözmeyi yapısal hale getirmek ve çalışanların sürekli iyileşmeye öneri sistemi ile katılımını sağlamaktır. Ayrıca grup çalışmaları yaparak katılımcıların kendi kuruluşlarında benzer çalışmaları nasıl yapabilecekleri konularında yol göstermektir. (Devamı için tıklayınız)

09.30 -13.00

Değer Farkındalığından Değerli Takım Olmaya Giden Yol

Moderatör: Kemal Başaranoğlu, Profesyonel Koç PCC - IFF /   / Turuncu Yeşil Koçluk Eğitim Danışmanlık  (Özgeçmiş için tıklayınız)

Kurumlarda, bir grup insanın ortak değerler etrafında bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturdukları birlikteliğe takım denir. Kurumlar takım çalışmalarının daha verimli, üretken ve sonuç odaklı olması için takım koçluğu hizmeti alır. 

Bu çalıştay su sorulara cevap verecektir:

 • Her bireyin takım için değeri nedir?
 • Takım olmak nedir?
 • Takıma her bir birey nasıl katkı sağlayabilir?
 • Takımlar nasıl başarılı olur? (Devamı için tıklayınız)
Öğleden Sonra Çalıştayları ( 26 Eylül 2018 )
14.00 - 17.30

Maki Gami İle Süreçlerin Analizi ve İyileştirilmesi

Moderatör: Selami Güven Antal, Yalın Akademi Kıdemli Danışmanı - Kurucu Ortağı (Özgeçmiş için tıklayınız)

Maki Gami, Japonca’dır ve “Rulo Kağıt” anlamına gelmektedir. Süreç analiz teknikleri arasında yer alan Maki Gami Tekniği diğer analiz tekniklerine göre uygulanması hızlı ve anlaşılması kolay bir tekniktir. Çalıştayda “Maki Gami” yaklaşımıyla katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin bütününü görme ve verimsizliği yok etme imkânının nasıl ortaya çıkarılabileceğinin katılımcılarla paylaşılması amaçlanmaktadır. (Devamı için tıklayınız)

14.00 - 17.30

İş Güvenliği İçin Alışkanlıkları Nasıl Değiştiririz?

Moderatör: Alparslan Yılmaz, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (Özgeçmiş için tıklayınız)

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan profesyonellerin İSG kültürü oluşturulması ve davranış değişikliklerinin sağlanması amacına yönelik işçi / yönetici katılımı, tehlikeli davranış belirleme, davranışı gözleme/geri bildirim ve kültür değişimi amaçlanmaktadır. Çalışanların, Davranışlarımızın Nedeni, Kaynağı Dış Etkenlerde Değil, Doğrudan Kendimizde Gizli” görüşünü kazanmaları beklenmektedir. Çalıştay sırasında iş kazalarının nedenlerini, bireylerin kendi dışında arama mazeretinden kurtulup, yaşamlarını ve çevre koşullarını denetleme alışkanlıkları kazanmaları amaçlanmaktadır. (Devamı için tıklayınız)
 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ