Program


21. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI
27 Eylül 2018

PROGRAM

08:45_09:30

Kayıt

09:30_09:40

Açılış Konuşması

09:30_09:40

Ekip Çalışmaları Deneyim Paylaşım Paneli
 

Panel Başkanı:

Levent Alkışlar, Aselsan Kalite Yönetim Direktörü, KalDer Ankara Kalite Çemberi ve Kaizen Ödül Yürütme Kurulu ve KalDer Ankara Yönetim Kurulu Üyesi

 

Necdet Şentürk, Şirket Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, Toyota Otomotiv Türkiye

 

Nuri Refik Düzgören, Genel Müdür, YünSa

 

Hakan Karakaş, Genel Müdür, Progıda Tarım Ürünleri

10:40_11:00

Çay kahve arası

Paralel Sunumlar

11:00_12:15

Kemal Kurdaş Salonu

 

Hema Endüstri / Çınar Kaizen Ekibi
Alüminyum Pompa fabrikasında 2017 yılında müşteri siparişlerinde %20 artış öngörülmüştür. Artan müşteri siparişlerini karşılayabilmek için gerekli olan kapasite artışı sağlanması gerekmektedir. Kaizen konusu olan Artan Müşteri Taleplerin de Al.Pompa fabrikasında üretilen 1PN.100.036/38 ürünü %51,5 ile en yüksek paya sahiptir. Al. Pompa fabrikasında işlenen 1PN.100.036/38 ürününün üretim süreleri paretosu incelediğinde PL27 nolu tezgahta işlenen tornalama operasyonunun 0,42 dakika ile ilk sırada yer almaktadır. Yapılan iyileştirmeler %100 kapasite artırımı sağlanmış, 391 Euro harcanmış, sonucunda toplam 14.197 Euro / Yıl tasarruf sağlanmıştır.

  Nurol Makina / Setup Avcıları Kaizen Ekibi
Ekip, planlanan üretim artışı ile yeni ekipman yatırımı yapılması yerine, 2000 tonluk abkant pres tezgahımızın etkinliğini artırılarak, ürün değişkenliğinin bu tezgâhta yönetilmesi hedefi üzerinde çalışmalarına başlamıştır. Tezgâh performans ölçüm sonuçlarına bakıldığında, ayar sürelerinin uzun olduğu görülmüş ve SMED yalın üretim aracının kullanımına karar verilmiştir. Yapılan kök neden analizlerinin ışığında, alt ve üst kalıp sistem tasarımlarının iyileştirilmesi adına öneriler hazırlanmış ve tezgah tedarikçisi firmaya ilgili değişikliklerin hayata geçirilmesi adına gerekli talepler iletilmiştir. Üst kalıp için otomatik olarak değişebilen, 3’lü kalıp sistemine geçilmiştir. Hayata geçirilen bu yaratıcı çözüm, üretici firma tarafından standart bir ürün haline getirilmiştir.
  Ereğli Demir Çelik Fabrikaları/ Ferrori Kalite Çemberi Ekibi
Ferro eleme işleminde kullanılan metodun talebe cevap veremediği ve çalışanlarda ciddi sakatlıklara ve kronik bel ağrılarına sebebiyet verdiği belirlenmiştir. Yapılan sistem ile güç kullanmadan, çuval tavan vinci ile hopere verilerek elenmektedir. Eleme sırasında, elek aralığına göre kanallar yardımı ile tartıma hazır hale getirilerek, bir çuvalın eleme işlemi yarım saate düşürülmüştür.  İnsan gücü kullanılmadan elek yapıldığı için bel incinme ve bel fıtığı riski ortadan kalkmıştır. Elek değişim maliyetleri ve harcanan iş gücü düştüğü için toplam 25.245 Euro/yıl tahmini tasarruf öngörülmüştür.
 

A Salonu

  Progıda / Havalı Soyucular Kaizen Ekibi
Zar alıcı makineler fındığı zarından ayırdıktan sonra hava emiş ile serbest zar parçaları ve zarından ayrılmış fındığı birbirinden ayırarak işlemini tamamlar. Zar alıcı makinelerde yüksek basınçlı havadan dolayı sürtme işlemi sırasında fındıkta mekanik hasar (vurgun) oluşarak fındık üzerinden küçük parçalar kopmasına neden olmaktadır. Çalışmada zarsızlık oranında 3% iyileşme, zar firesinde de 0,2% azalma hedefi koyulmuştur. Yapılan uygulamaların sonucunda zarsızlık oranında 3,94% iyileşme oranına ve zar firesinde de 1,02% azalmaya ulaşılmıştır.
 
Asaş Ambalaj / Grup Laminasyon Kaizen Ekibi
2016 yılında Asaş’ın stratejik hedeflerinden biri iç hata ve müşteri şikayetlerinin azaltılması olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda iç hata ve müşteri şikayet adetleri incelenmiş ve ilk 5 problem için Sarı Kuşak iyileştirme projeleri yapılmasına karar verilmiştir. Laminasyon prosesinde oluşan problem, dilme sırasında yakalanamayıp, müşteriye gönderilen kısımlar ise paketleme makinesinde düzgün çalışamamaktadır. Proje kapsamında kök sebep tespit edilerek problemin tekrar yaşanmamasına yönelik düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılmıştır.
  Coca-Cola İçecek Ankara Fabrikası / Coke Kaizen Ekibi
Fabrika Mamul Ambar maliyetinin düşürülmesi amacıyla yapılan inceleme sonrası maliyet artışının büyük bölümünün LPG maliyetinin yükselişinden kaynaklandığı görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda Forkliftlerle aynı anda 2 yerine 3 Europalet taşınarak Üretim Hattı – Mamul Ambar – Tır Yükleme Alanı aralarındaki LPG’li Forklift tur sayıları ve LPG tüketimi azaltılmıştır, ambar çalışan verimliliği arttırılmıştır, Mamul Ambar maliyeti ve Mamul taşıma ve tıra yükleme süreleri azaltılmıştır.
 

B Salonu

  Seçil Kauçuk / Pres Kaizen Ekibi
Kompresyon presler için hazırlanan kesilmiş hamurlardaki gramaj dengesizliklerinden dolayı çapak fire miktarları yüksek bir trend izlemektedir. Bu durumun sebebi, manuel olarak kesilen hamurların standart bir ağırlıkta olmaması olarak belirlenmiş ve hedef mevcut çapak fire oranı üzerinde %10 iyileştirmenin sağlanması olarak konmuştur.Alınan aksiyonlarla; kompresyon çapak fire oranında hedeflenen değerin de üzerinde %15,2 iyileştirme sağlanmıştır.
  Kastamonu Entegre A.Ş. / El Ele Kalite Çemberi
Balıkesir Fabrikası yonga levha işletmesinde ebatlama prosesi ile soğutma prosesi arasındaki bantlı konveyörlerde meydana gelen verimliliğin düşmesine, duruşlara ve üretim kayıplarına sebep olan arızaların %62,86’sını oluşturan toplamda 22 adet bant kopma, açılma ve kayma arızasını kendilerine konu olarak belirleyen ekip, hedefini arıza oranını %70 azaltmak olarak belirlemiştir. Karşı önlemlerin uygulanması sonucunda 2015 yılında 22 adet olan bant kopma ve kayma arızaları 2016 yılında %91 oranında azaltılarak 2 adete düşürülmüştür.
12:15_13:30 Öğle Yemeği

Paralel Sunumlar

13:30_14:40

Kemal Kurdaş Salonu
  Seçil Kauçuk / Mixer Cold Kaizen Ekibi 
Yapılan pareto analizinde Banbury ana motor arıza süresi, toplam arıza duruş sürelerinin yaklaşık olarak %50’sini oluşturmaktadır. Arızanın nedeni; soğutma sisteminin devreye alınamaması ve operatörün kontrolünde olması olarak belirlenmiştir. Çalışmanın hedefi ise arızanın yarattığı duruş süresinin “0 dk.” ya düşürülmesi olmuştur. Çalışma sonucunda Banbury ana motorunda operatör kontrolünde manuel olarak çalıştırılan soğutma sistemi, otomasyona dönüştürülmüştür. Maddi kazanıma ek olarak İSG boyutunda da iyileştirme sağlanmıştır.
  Orta Anadolu / Leke Savar Kaizen Ekibi
Gemba toplantılarında hedef analizi yapılırken problem tespiti yapılmıştır ve Terbiye Bölümü tarafından Kobetsu Kaizen ekipleri oluşturulmuştur. Yapılan Pareto Analizi sonucunda en önemli 3 kalite hatası içerisinde olduğu için leke hataları seçilmiştir. 2015 yılı Leke Hata oranı % 0.39 iken 2016 yılı ilk 5 aylık verileri analiz edildiğinde leke hata oranının % 0.46’a yükseldiği tespit edilmiştir. Ekibin çalışmaları ile 2016 yılı leke hata oranını %0.38’e düşürmüştür. Kaizen çalışması tamamlandıktan sonra sürekli iyileştirmeyi sağlamak adına periyodik kontrol ve Önce/Sonra Kaizen çalışmaları devam etmiştir.
  Adel Kalemcilik / OEE Performans Kaybı Azaltma Kaizen Ekibi
Üretim alanına bağlı ambalaj ünitesinde kayıp türleri ve oranları incelediğinde en fazla orana sahip kayıp türünün performans kayıpları olduğu ve 7608 numaralı Düzinelik Kutulama Makinesi’nin performanslı çalışamadığı tespit edilmiştir. Kobetsu kaizen sistematiğinde çalışmalar başarı ile tamamlanmış ve doğrulaması yapılmıştır. Performans kaybına sebep olan hız ve takılma (chokote) kaybı saha ölçümleri yapılarak, kayıpların kök sebepleri tespit edilmiş, karşı önlemleri geliştirerek Kaizen çalışması öncesinde %74 olan makine OEE değerini %86’ya yükseltilmiştir.
 

A Salonu

  Kastamonu Entegre / Hızlı ve Öfkeli Kalite Çemberi Ekibi
Kastamonu MDF fabrikası Melamin Pres 2 hattında işletme duruşlarının %33’ü olan ham levha besleme girişi işletme duruşlarının %15’ini oluşturan, aylık ortalama 113 dk olan ve üretim verimliliğinin düşmesine, 30 mm. kapakların zarar görerek üretim maliyetlerin artmasına sebep olan levha ayırıcı kaynaklı duruşları kendilerine konu olarak belirleyen ekip hedefini duruşları %85 oranında azaltmak olarak belirlemiştir. 2016 Ocak ayında sadece 7 dakika duruş yaşanmış ve böylece %94 oranında iyileşme sağlanmıştır.
  Hema Endüstri  / Enerji Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Ekibi
Artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli olan verimlilik artışı sağlanması amacıyla kurulan kaizen ekibinin konusu olan elektrik enerjisi tüketimi, genel üretim giderlerinde %9,6’sına sahiptir. Hema Endüstri elektrik enerjisi tüketimi paretosu incelendiğinde yardımcı işletmeler %19,65 ile en yüksek sırada yer almaktadır. Elektrik tüketiminin %10 azaltılarak %16,5 seviyesine çekilmesi hedeflenmiştir. Yapılan iyileştirmeler ile siparişler %30 artmasına rağmen yardımcı işletmeler elektrik tüketimi %19,65 den %16,55’e düşürülmüş ve toplam 98.016 Euro/ Yıl tasarruf sağlanmıştır.
 

B Salonu

  Yünsa / HızSA YünSA Kaizen Ekibi
Yapılan proje ile işletme şartlarında teorik olarak 130 mt/dk hız ile çalışabilecek olan ancak 90 mt/dk hız ile çalışan GN tip çekme makinesinde oluşan bu hız farkının elemine edilmesi ve sonrasında makinede mevcut şartlar ile çıkılabilecek en yüksek hızın üzerine çıkılması hedeflenmiştir. Yapılan projede 10 Adım Kaizen metodolojisi uygulanmış ve öncelikle hız kaybı yok edilerek 127 mt/dk hıza çıkılmıştır. Daha sonrasında yapılan iyileştirmelerle mevcut şartlarda çıkılabilecek en yüksek hız olan 130 mt/dk’nın üzerine çıkılmış ve ortalama 170 mt/dk hıza ulaşılmıştır. %24,34 olan hız kaybı kaynaklı OEE kaybı %5,11’e düşürülmüştür.
  Özen Mensucat / Zirve Kaizen Ekibi
Yüzey kontrol, işletmedeki işlemlerini tamamlayan kumaşların son kontrollerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde kontrolü yapılan kumaşlar, ek yerlerinden kesilerek kumaş topları haline getirilir ve paketlenir. Kumaşlar ek yerlerinden kesilirken kumaşların top başlarında dikiş kalmamasına ve kesim çizgisinin kumaşın atkı yönüne paralel olmasına dikkat edilir. Zirve Kaizen Ekibi dikiş çizgilerinin atkı yönüne paralel olmaması, top başlarında bulunan yazılar ve diğer hatalar sebebiyle verilen fireler üzerine çalışmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda kumaş ağırlığınca %1,81 olan top başı fireleri %0,78’e indirilmiştir.
14:40_15:00

Çay ve Kahve Arası

Paralel Sunumlar

15:00_16:00

Kemal Kurdaş Salonu
  Kilim Mobilya / Otopsi Kaizen Ekibi
Otopsi Kaizen Ekibi, SSH, üretim, kalite, bakım ve satın alma çalışanlarından oluşan takımla, yönetiminde desteğini alarak iyileştirme projesine başlamıştır. Proje ekibi mevcut durumun analizini yaparak düzenli olarak yapılan toplantılarla süreç iyileştirmeye yönelik aksiyon planları oluşturmuş ve bu planlar problem çözme teknikleri, pilot uygulamalar, yalın teknikler ile desteklenmiştir. Problemin arkasında yatan gerçek sebepler kök- neden analizi ile ortaya çıkarılmış ve aksiyonlar için sorumlular atanarak sonuçların gerçekleşmesi sağlanmıştır. Elde sonuçlar TND formlarıyla da standart hale getirilmiştir. Diğer işletmeler de aynı yöntem kullanılarak yaygınlaştırma yapılmıştır.
  Kastamonu Entegre / Alınteri Kaizen Ekibi
Ekip, yonga levha üretmek amacıyla odunların parçalanması ve yonga elde edilmesi aşamasında inceltici değirmenlerden arasında günlük ortalama 1240 kg. yabancı madde bulunduğu için ayrılan cipslerin üretimde kullanılamamasını konu olarak belirlemiş ve hedefini atık cipslerin %50’sini üretime kazandırmak olarak belirlemiştir. Nisan 2016 tarihindeki verilere göre %50 olan atık cips azaltma hedefini %71 olarak gerçekleştirmişlerdir. Standartlaştırma kapsamında Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapılarak Hydro-Seperator için Faydalı Model Belgesi alınmıştır.
  A Salonu
  Seçil Kauçuk / V362 Kaizen Ekibi
Extrüzyon hattında Otomotiv Sektörüne üretilen Gap Hider ürünü için müşteriden; üründe form bozukluğu ve ürün üzerindeki bandın yapışmaması ile ilgili montaj problemi alınmış ve tamamen ortadan kaldırılması için “0 PPM” hedefi belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda müşteriden ürünün bant yapışmama ve form bozukluğu montaj problemleri gelmemiştir ve “0 PPM” hedefine ulaşılmıştır. Gap Hider ürünü üzerinde yapılan iyileştirmeler, aynı hatta çalışan benzer ürünler için de uygulanmıştır ve yapılan iyileştirmelerin yaygınlaştırılması sağlanmıştır.
  Özen Mensucat / Bozkurtlar Kaizen Ekibi
Gergili kurutucular yaş işlemlerini tamamlayan kumaşların kurutulduğu, aynı zamanda kumaşların en ve diğer fiziksel özelliklerinin ayarlandığı makinelerdir. Bu makineler en ayarlarını en-ayar millerinin hareketleri ile yapmaktadır. En-Ayar millerinin bağlantı noktaları haftalık olarak yağlanmaktadır. Fakat bağlantı noktalarının ulaşılması zor bölgelerde olması yağlama işleminin uzun sürmesine neden olmaktadır. Ayrıca kullanılan yağ bir maliyet oluşturmaktadır. Bozkurtlar kaizen ekibi bu çalışmada en-ayar millerinin bağlantı noktalarının yağlanmasını ortadan kaldırırken, arıza anında kolay müdahale içinde bir çözüm ortaya koymuştur.
  B Salonu
  Hema Endüstri /Motor Blok İadelerinin Azaltılması Kaizen Ekibi
2017 yılının ilk 9 ayı sonunda döküm fabrikasında üretilen motor bloğu müşteri iadeleri %11.77 olarak hedef değerin üstünde gerçekleşmiştir. Yapılan analizlerde Jigging ve Gaz-Dart hatalarının %54,48 en yüksek paya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu hatlarda yapılacak başarılı kaizen projeleri ile iade oranının %5 olan dünya ortalamasına düşürülüp müşteri memnuniyeti ve müşteri siparişlerinin zamanında karşılanması hedeflenmektedir. Motor bloğu müşteri iadeleri %61 azaltılarak hedef değer olan %5 sağlanmış ve müşteri memnuniyeti artmıştır. Kalite artışına bağlı olarak müşteri siparişleri %26 artmıştır. Yapılan iyileştirmeler için 12.800 Euro harcanmış, sonucunda 211.111 Euro/ Yıl tasarruf sağlanmıştır.
  Orta Anadolu / Orta Önce Sonra Kaizenleri
Örnek olarak sunulan 3 Önce Sonra Kaizen çalışmasında da PUKÖ döngüsü çevrilmiş ve iyileştirmeler standart hale getirilmiştir. Terbiye bölümünde kullanılan, kullanım ömrünü tamamlayan blanket keçelerinin yeniden klimalarda döner filtre boğaz keçesi olarak kullanılabileceği önerisi “Jean Fikir” sistemine iletilmiş ve uygulanmıştır. Tamir bakım maliyetini azaltmak amacıyla sürekli darbelere maruz kalarak kırılan dokumacı sehpaları, darbeye maruz kalsa dahi zarar görmeyecek şekilde tasarlanarak standart hale getirilmiştir. Kalite Laboratuvarında kullanılan eksantrik preste SMED çalışması yapılarak 1 saatlik ayar süresi tekli dakikalara düşürülmüştür.
16:00_16:20

Çay ve Kahve Arası

16:20_17:00

2018 Kalite Çemberi ve Kaizen Ödül Töreni

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ